Oprema za parne instalacije

  • mjerači protoka
  • regulacijski sustavi (regulacijski dvoputni i troputni ventili s pneumatskim ili električnim prigonom; pozicioneri; programabilni elektronički regulatori, regulatori s pneumatskim pretvaračima, redukcijski ventili, ventili za podizanje tlaka; sigurnosni ventili; regulacija temperature bez pomoćne energije)
  • odvodnici kondenzata (termodinamički, tlačno balansirani termostatski, bimetalni, s plovkom, sa zvonom)
  • crpke za kondenzat
  • ventili (kuglasti, leptirasti, zaporni, nepovratni, protuvakuumski, odzračni)
  • skupljači nečistoća