mr.sc. Dragutin Vojković, dipl.ing.el.

1. “Komutacijski krugovi za prisilno gašenje tiristora”
naslov je mog diplomskog rada (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U ZAGREBU, 1973.).
Teoretski sam obradio nekoliko čoperskih krugova, usporedio ih i pokazao da nije moguće opisati ih na jedinstven način (istim diferencijalnim jednadžbama), već je potrebno svaki spoj analizirati zasebno.

2. Određivanje induktiviteta filtera ugrađenog na istosmjerne stezaljke ispravljača u diodnom
mosnom spoju na električnoj lokomotivi (KONČAR – ETI, 1974.).
Dokazao sam da je, uz postojeće karakteristike transformatora i drugih elemenata, ugrađena
zavojnica s 5 mH upravo najbolje rješenje glede sadržaja viših harmonika (njihov utjecaj na
disipaciju snage i smetnje na telefonske linije).

3. Razvoj ispravljača velikih snaga za elektrovučne podstanice (KONČAR – ETI, 1975.)
Da bi se zamijenilo nekoliko starih živinih ispravljača u nekim elektrovučnim podstanicama (vlak, tramvaj), trebalo je razviti poluvodičke ispravljače, a da se postojeći transformatori ne zamjenjuju.
Na temelju odgovarajućih proračuna, za četiri ispravljača u trofaznom mosnom spoju, odabrao sam diode (paralelno ili serijski spojene u svakoj grani ispravljača), osigurače za zaštitu dioda, RC-članove itd.

4. Razvoj ispravljača u jednofaznom mosnom spoju za specijalne namjene
(KONČAR – ETI, 1976.)
(slično kao u t. 3.)

5. Laboratorijska ispitivanja ispravljača u trofaznom mosnom spoju za uzbudni sustav
sinkronog generatora (osam paralelnih mostova)

(funkcionalna ispitivanja, terećenje, ispitivanja na kratki spoj); (KONČAR – ETI, 1977.)

6. “Strujno dimenzioniranje diodnih ispravljača prema zahtjevima kvarnih režima rada”
naslov je mog magistarskog rada (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U ZAGREBU, 1977.)
Ovaj rad bavi se vanjskim i unutarnjim kratkim spojevima ispravljača u trofaznom mosnom
spoju za elektrovučne podstanice i ispravljača u jednofaznom mosnom spoju za električne
lokomotive.
Na temelju matematičkih analiza, izradio sam programe za proračun razvitka struja kratkih
spojeva i (I2t) vrijednosti na elektroničkom računalu. Predložio sam metodu za izbor dioda i osigurača na temelju izračunatih karakterističnih vrijednosti kratkog spoja pojedinog ispravljača.

7. Razvoj ispravljača za novu tiristorsku lokomotivu
(KONČAR – ETI, 1977.)
Izabrao sam tiristore, osigurače i RC-članove za jednofazni dvostruki mosni spoj. Također, izradio sam program za simulaciju ovog ispravljačkog spoja na digitalnom računalu.
.