POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

(Politika privatnosti)
ELIT društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, konzalting, proizvodnju, usluge i trgovinu  (u  daljnjem tekstu: Društvo)  obvezuje  se  na  zaštitu  Vaših osobnih  podataka  u cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Društvo prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti  i zaštite podataka za korisnike naših  usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt. Stoga je naš cilj ponuditi zaštitu za sve naše operacije te implementirati dosljedne pravilnike i procedure.
Ova  izjava  o  zaštiti  privatnosti  informira  Vas  o  našim  praksama  zaštite  i mogućnostima  odabira načina  prikupljanja i korištenja podataka o vama.
Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve naše mrežne i izvanmrežne aktivnosti, domene, usluge, web stranicu i proizvode.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo samo radi pružanja tražene usluge kao što je izrada ponude, ponude-predračuna, otpremnice, računa, računa za predujam, storno računa za predujam i prema potrebi, druge tehničke i korespondencijske dokumentacije u okviru aktivnosti iz opsega našeg poslovanja, uključujući i ugovore o poslovnoj suradnji ili isporuci.
Prikupljene podatke čuvamo u skladu sa svojom politikom zaštite osobnih podataka i ne dajemo ih trećim osobama.

Zakonitost
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • ispunjenje pravne obveze Društva,
 • sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade,
 • Vaša privola,
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.

Osobni podaci koje Društvo može prikupljati
Kada s Društvom komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • adresa e-pošte,
 • telefonski broj,
 • poslovna adresa,
 • naziv i adresa tvrtke za koju radite,
 • OIB tvrtke,
 • ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti
U  trenutku  dostavljanja  Vaših  podataka,  Vi  pristajete  na  kontakt  s  nama  te  nam time  dajete  za  pravo obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Načini prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke s Društvom možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

 • komunikaciju s Društvom (može biti vezano uz uslugu, kroz upit ili zahtjev koji ste nam uputili),
 • komunikaciju s nekim od zaposlenika Društva e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem,
 • naručivanje proizvoda ili usluga,
 • zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj,
 • kolačiće postavljene na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjeta našoj web stranici.

Kada s Društvom komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, prikupljanje podataka se može vršiti i kroz:

 • sklapanje ugovora o suradnji i/ili prodaji proizvoda,
 • prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva,
 • komunikaciju s Društvom,
 • razvijanje partnerstva,
 • pristup poslovnim prostorijama Društva,
 • sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama.

Ako ne želite da Društvo koristi Vaše osobne podatke, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: elit@elit.hr, ili nas obavijestiti putem preporučene pošiljke upućene na adresu našega Društva u Čakovcu, ZAVNOH-a 25 F.

Sadržaj Politike privatnosti
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, EC 2016/679.
Prikupljene podatke ćemo čuvati na primjeren način i osigurati njihovu povjerljivost primjenom tehničkih i organizacijskih mjera.
Prikupljene podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni.
Ne zahtijevamo od Vas da nam  pošaljete  te  podatke  kako  bismo  Vam  omogućili pristup  na  svoje stranice  i  ne  tražimo  da  otkrijete  više  podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
Društvo vam neće slati neželjenu poštu. Društvo ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili  drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, što prije.
Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo osobne podatke koje prikupimo nikome izvan Društva bez Vaše  dozvole.

Tajnost podataka
Želimo jasno naglasiti da će svi podaci koje nam ostavite ostati tajni, osim ako ih želite dobrovoljno otkriti drugim stranama.

Kontrola
Osoba ima pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati  ih, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka.
To možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem Društvu, pisanim putem (preporučena pošiljka ili putem e-maila) ili osobno,  dolaskom na našu adresu u Čakovcu, ZAVNOH-a 25 F.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka,  na našim računalima imamo računalni softver koji štiti podatke od neovlaštenih  pokušaja otkrivanja, otpreme  ili  izmjene, te pokušaja  koji  bi  mogli prouzročiti  štetu  na  neki  drugi  način.
Direktoriju s podacima mogu pristupiti samo određene, poimence određene osobe.
Vaši podaci su uvijek dostupni i zaštićeni od gubitka i nemogućnosti pristupa. To se postiže upotrebom sigurnosnih kopija (backup) podataka pri čemu su same sigurnosne kopije verificirane i zaštićene od neovlaštenog pristupa.
Računalo na kojemu se nalaze Vaši osobni podaci nema pristup internetu niti je na bilo koji način spojeno na bilo koju mrežu, ili s bilo kojim drugim računalima, a radi onemogućavanja bilo kakvog novlaštenog i/ili nezakonitog upada u sustav i krađe odnosno zlouporabe Vaših osobnih podataka.
Pravo pristupa, uvida i mijenjanja podataka omogućuje se samo osobama i funkcijama čiji opis posla to zahtijeva i u mjeri koja je neophodna za obavljanje zadataka. Povjerljivost podrazumijeva da se osobnim podacima ne može neovlašteno pristupiti, tj. da je njihov sadržaj zaštićen/skriven.

Evidencija o aktivnostima obrade
Društvo kao voditelj obrade vodi evidenciju o aktivnostima obrade koje sadržavaju:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade odnosno službenika za zaštitu podataka,
 • dnevnik pristupa direktoriju s osobnim podacima,
 • svrha obrade,
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka,
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije.
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka,
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

Poruka elektroničkom poštom
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati,  bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Postupanje po povredama osobnih podataka
Društvo osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je to izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, sukladno Uredbi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
Kada to Uredba propisuje, Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.

Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka 
Društvo ne provodi obrade podataka koje bi mogle prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, Društvo će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Kontaktirajte nas
Ako imate pitanja vezana uz privatnost, molimo kontaktirajte službenika za zaštitu podataka Društva:

Maja Vojković Raguž, dipl.ing.
Tel. 099 3005 003
elit@elit.com
ELIT d.o.o., ZAVNOH-a 25 F, HR-40000 ČAKOVEC, HRVATSKA