mr.sc. Dragutin Vojković, dipl.ing.el.

1.         Frekvencijski pretvarači i uređaji za usporeni zalet asinkronih motora

 • više od 25 frekvencijskih pretvarača u pogonima transportera i ventilatora
 • 7 uređaja za usporeni zalet i usporeno zaustavljanje asinkronih motora u pogonima crpki (2×45 kW, 4×75 kW, 1×110 kW)
 • 1 soft starter in mill drive (1×75 kW)
 • 6 frekvencijskih pretvarača u pogonima vožnje portalnih i mosnih dizalica u HE VARAŽDIN i HE DUBRAVA
 • 6 frekvencijskih pretvarača u pogonima uljnih i drenažnih crpki u HE VARAŽDIN (6×75 kW)

2.         Uređaj za vođenje pekarske peći

 • upravljanje plamenikom i regulacija brzine asinkronog motora u pogonu ventilatora prema željenoj temperaturi pečenja (u suradnji sa ZZAP ELEKTRONIK d.o.o. iz Zagreba i sa  STROJOTERM d.o.o. Lepajci)

3.         Uređaji za kompenzaciju jalove snage

 • četrdesetak novih reguliranih i nereguliranih uređaja u industrijskim pogonima s asinkronim elektromotorima snage od 2,5 kW do 220 kW
 •  5 uređaja za kompenzaciju jalove snage asinkronih generatora u HE VARAŽDIN, HE ČAKOVEC i HE DUBRAVA (projektiranje i vođenje puštanja u rad)
 • nekoliko rekonstrukcija uređaja zbog problema uzrokovanih višim harmonicima struje (TERMIKA d.o.o. Novi Marof itd.)
 • ekspertize distorzije napona mreže i utjecaj na opremu (Praonice PLAT u Platu i TURISTHOTEL u Zadru).

4.         Regulatori razine vode u spremnicima

 • dvadesetak sustava za regulaciju razine vode u metalnim, plastičnim i betonskim spremnicima pomoću crpki ili elektromagnetskih ventila na ulaznim ili izlaznim cijevima, signalizacija previsoke i preniske razine vode

5.         Regulatori temperature

 • sustavi s digitalnom (ON-OFF) regulacijom temperature vode pomoću pneumatski upravljanih ventila
 • sustavi s analognom regulacijom temperature vode pomoću miješajućih troputnih pneumatski upravljanih ventila.
 • Ukupno 26 digitalnih i 2 analogna sustava isporučili smo Brodogradilištu Kraljevica u 2005. i 2006. godini.

6.         Regulatori napona električnih grijača

 • razvijena su  isporučena tri tipa regulatora napona električnih grijača alata u obućarskoj industriji (IVANČICA d.d. Ivanec).

7.         Regulatori protoka rashladne vode

 • u krugove rashladne vode osovinske brtve turbina dvaju glavnih agregata HE DUBRAVA ugrađeni su regulatori protoka vode koji su otklonili probleme do kojih dolazi zbog trošenja brtve.

8.         Regulatori vlažnosti u bazenu s drvenom sječkom

 • četverokanalni uređaj za regulaciju vlažnosti u bazenu s drvenom sječkom u krugu mehaničko-biološke obrade otpada nove tvornice u Varaždinu (uključujući i isporuku mjerača vlažnosti te elektromagnetskih ventila) (naručitelj: AGINONET d.o.o. iz Varaždina, 2011.)

9.         Uređaj za automatsko upravljanje

 • projektirana je automatika hidrauličkog pogona stroja za prematanje tkanine s bale na balu  (TMT d.o.o. Čakovec).

10.       Optički mjerni link OML-30

 • razvoj i ispitivanje optičkog mjernog linka u analognoj tehnici OML-30 za prijenos i mjerenje brzih prijelaznih izmjeničnih veličina (do 10 MHz) u visokonaponskim postrojenjima bez utjecaja smetnji jakih elektromagnetskih polja na točnost mjerenja (suradnja s INSTITUTOM ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.o.o. iz Zagreba (kraće: IE) i tvrtkom COX d.o.o. iz Ljubljane) – ispitivanje u RP HE DUBROVNIK i u visokonaponskom laboratoriju IE

11.       Sustav za nadzor i upravljanje pretakanjem transformatorskog ulja

 • izrada Idejnog rješenja i Uputa za rad te puštanje u rad sustava za lokalni i daljinski nadzor  i upravljanje uljnim crpkama i ventilima u sustavu za pretakanje transformatorskog ulja, uključujući i zaštitu od izlijevanja ulja u okolinu te mjerenje razine ulja i izračunavanje  količine ulja u pojedinim spremnicima (KONČAR – ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o. Zagreb, 2010. i 2011.)
 • isporuka pneumatski upravljanih uljnih ventila i upravljačkih elektromagnetskih ventila
 • mjerno-upravljačku opremu je, prema našim zahtjevima, izradila i ugradila tvrtka ELEKTRON ERMA – STRMEC d.o.o. a kabliranje je izveo OBRT ELEKTROUSLUGA HRGAR.

12.       Nadzor

 • Izgradnja sustava za daljinski nadzor i upravljanje vodovodom Međimurja
 • Rekonstrukcija razvoda 0,4 kV u TS-2 u tvornici INAS-TAS d.o.o. u Zagrebu
 • Rekonstrukcija razvoda 10 kV u TS-2 radi zatvaranja prstena 10 kV u tvornici INAS-TAS  d.o.o. u Zagrebu
 • Izgradnja dijela sustava za daljinski nadzor i upravljanje Ivanečkim vodovodom, po fazama

13.       Kontrola kvalitete

 • Pri izgradnji i puštanju u pogon TS 110/20(10) kV PAG (za potrebe IE)
 • Suradnja u postupku nostrifikacije dokumentacije (nosilac IE) za tri tipa energetskih transformatora proizvedenih u stranim tvornicama.

14.       Studijski radovi za potrebe INSTITUTA ZA ELEKTROPRIVREDU  I ENERGETIKU

 • Prilozi za studiju “Analiza kvarova,  planiranih zastoja i remontnih radova na agregatima HE VARAŽDIN, HE ČAKOVEC i HE DUBRAVA s aspekta zahtijevanog režima rada i problematike održavanja”
 • Izrada dijela projektne dokumentacije “Idejnog rješenja revitalizacije za sustav upravljanja i nadzor, te sustav telekomunikacija u HE GOJAK”
 • Izrada elaborata “Analiza i usporedba domaćih i međunarodnih normi iz područja vodiča elektroenergetskih vodova – priprema za izradu prijedloga novih hrvatskih normi”
 • Izrada dijela studije “Izbor glavnih tehničkih parametara proizvodnih grupa HE NOVO VIRJE – knjiga 4.2.: Mogućnost otočnog pogona elektrane HE NOVO VIRJE i otočnog pogona hidroelektrana na Dravi”

15.       Energetski pregledi

 • Suautor sam studije “Energetski pregled podjetja Tovarna sladkorja Ormož d.o.o. (1998.), uz stručnjake STENG ARMATURE d.o.o. Pesnica pri Mariboru i Univerze v Mariboru – Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju i Tovarne sladkorja Ormož, izrađene u okviru phare programa za Sloveniju. Izradio sam dio koji se odnosi na elektroenergetiku.
 • Obavio sam dio energetskog pregleda koji se odnosi na elektroenergetiku u DROGA d.d. PC GOSAD u Središču ob Dravi.

16.       Mala hidroelektrana (mHE) LUDBREG

Za potrebe tvrtke CONCEPTUS ELECTRICA d.o.o. iz Varaždina izradio sam:

 • Idejni projekt revitalizacije mHE LUDBREG (ELIT d.o.o. Čakovec, listopad 2011.) i
 • Idejni projekt izgradnje nove mHE LUDBREG (ELIT d.o.o. Čakovec, travanj 2012.).
 • Analizirano je stanje građevinskih objekata i elektrostrojarske opreme postojeće derivacijske mHE (početak gradnje 1904., nekoliko rekonstrukcija, rad u otočnom režimu za potrebe mlina) i dostupni podaci o proizvedenoj energiji.
 • Analizirani su podaci o protocima rijeke Bednje za razdoblje 2000.÷2010. i procijenjena je mogućnost proizvodnje električne energije za nekoliko različitih pretpostavljenih vrijednosti protoka biološkog minimuma korita rijeke Bednje (dok još nije poznat stvarni zahtjev koliki taj protok treba biti).
 • Razmotren je i sagledan opseg dobave opreme i radova za izgradnju nove mHE u svrhu proizvodnje električne energije i njenu isporuku u javnu elektroenergetsku mrežu.

17.       Sunčane elektrane (SE)        

Izrada glavnih projekata SE

 • SEKETIN u Seketinu                                                        (ožujak 2012.)
 • TTB u Turčinu                                                                   (kolovoz 2012.)
 • FLORA VTC u Virovitici                                                    (listopad 2012.)
 • AKORD u Županji                                                             (siječanj 2013.)
 • CONSORS u Donjem Ladanju                                          (travanj 2013.)
 • MIPCRO u Ivancu                                                              (svibanj 2013.)
 • SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI                   (svibanj 2013.)
 • DOM SLAKOVEC u Slakovcu                                            (svibanj 2015.)

(Naručitelj: WORK-ING d.o.o. iz Varaždina)

     Nadzor izgradnje SE

 • CONSORS u Donjem Ladanju           (2013.)
 • MIPCRO u Ivancu                               (2013.

    Istraživanje rada SE na mrežu      (2014.)

 • GUMIIMPEX-GRP u Trnovcu Bartolovečkom
 • GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN 1 u Varaždinu
 • GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN 2 u Varaždinu
 • CONSORS u Donjem Ladanju
 • MIPCRO u Ivancu
 • nekoliko SE manjih snaga

        Razvoj nove programske podrške  (2014.)

Razvili smo programsku podršku koja nam omogućuje:

 • dobivanje podataka dnevnim iznosima radne i jalove energije u oba smjera,
 • dobivanje dijagrama ovisnosti radne i jalove snage u oba smjera i  faktora snage o vremenu (zapisi svakih 15 minuta) i to za svaki dan.
 • optimizaciju nazivne snage uređaja za kompenzaciju jalove snage (prigušnice ili kondenzatora) da bi se izbjeglo plaćanje prekomjerno predane jalove energije u mrežu ili pak prekomjerno preuzete jalove energije iz mreže.

Ulazni podaci su vrijednosti radne i jalove snage u sva četiri kvadranta koje lokalni distributer zabilježi svojim obračunskim brojilima svakih 15 minuta.

     Rješavanje problema kompenzacije jalove snage koju SE generiraju u mrežu    (2014.)

 • GUMIIMPEX-GRP u Trnovcu Bartolovečkom
 • GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN 1 u Varaždinu
 • GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN 2 u Varaždinu