Obnovljivi izvori energije (male hidroelektrane, sunčane elektrane)

 • Projektiranje novih i rekonstrukcija postojećih malih hidroelektrana, projektiranje sunčanih elektrana

Frekvencijska regulacija, te usporeni zalet i usporeno zaustavljanje asinkronih elektromotora

 • Pojektiranje, isporuka i puštanje u rad uređaja

Kompenzacija jalove snage pogona s asinkronim elektromotorima i asinkronim generatorima, otklanjanje štetnog utjecaja generiranih viših harmonika struje u mreži

 • Proračun i koncipiranje uređaja za kompenzaciju jalove snage prema zahtjevima pojedinog pogona; isporuka, ugradnja i puštanje u pogon

Automatizacija procesa (regulacija razine, tlaka, protoka, temperature, brzine; doziranje tekućina; lokalno i daljinsko upravljanje)

 • Koncipiranje i dimenzioniranje uređaja prema zahtjevima dotičnog procesa; isporuka, ugradnja i puštanje u rad

Razvojni i studijski radovi

 • Rješavanje aktualnih problema u procesu, pogonu ili postrojenju, iznalaženje novih rješenja prema posebnim zahtjevima, razvoj specifičnih mjerno-regulacijskih sklopova i uređaja

Stručne ekspertize

 • Proučavanje posebnih uvjeta i događaja, prijedlozi za poboljšanja

Ušteda energije – energetski pregledi postrojenja

 • Utvrđivanje postojećeg stanja pojedine opreme, procjena postojećih rješenja glede iskoristivosti i potrošnje energije, prijedlog  mjera potrebnih za poboljšanja i manju potrošnju energije

Rekonstrukcije i održavanje opreme

 • Analiza postojeće opreme i postojećih rješenja, izrada prijedloga za rekonstrukciju u svrhu poboljšanja karakteristika opreme, radovi na održavanju

Izrada dokumentacije za pogon i održavanje

 • Izrada pravilnika za rukovanje opremom ili postrojenjem, izrada pravilnika za održavanje pojedinih cjelina opreme

Nadzor i projektiranje

 • Nadzor izgradnje elektroenergetskih i industrijskih postrojenja, te mjernih i upravljačkih uređaja i sustava
 • Projektiranje elektrotehničkih postrojenja i sustava

Isporuka opreme i rezervnih dijelova

 • Isporuka opreme i specifičnih rezervnih dijelova prema dotičnim potrebama korisnika ili prema zahtjevima projektne dokumentacije

Predstavništvo, prodaja i tehnički savjeti za uporabu elektromagnetskih ventila proizvođača JAKŠA iz Ljubljane (ventili za vodu, zrak, plin, paru, agresivne medije); zavojnice standardne i u protueksplozijskoj zaštiti

 • Izbor vrste i odgovarajuće veličine elektromagnetskih ventila ovisno o mediju i tlačno-protočnim uvjetima u hidrauličkoj ili pneumatskoj instalaciji, te ovisno o sustavima upravljanja ventilima kao i okolini u kojoj ventili rade
 • Prodaja elektromagnetskih ventila

Isporuka opreme i rezervnih dijelova za parna postrojenja (ventili, regulatori pare bez pomoćne energije i s pomoćnom energijom, regulatori tlaka pare – redukcijski ventili, odvodnici kondenzata, skupljači nečistoća)

 • Izbor i dimenzioniranje pojedine opreme u skladu sa zahtjevima  i uvjetima u parnoj instalaciji
 • Prodaja opreme

Primjena i prodaja ventila i opreme drugih proizvođača

 •  Izbor i dimenzioniranje prema specifičnim zahtjevima
 • Prodaja