mr.sc. Dragutin Vojković, dipl.ing.el.

1. STRUČNI RADOVI

1.1. Analiza rada agregata HE ČAKOVEC Prvi dio: Normalni radni uvjeti (HE ČAKOVEC, listopad 1985.)

1.2. Analiza rada agregata HE ČAKOVEC Drugi dio: Rad kod sniženih razina vode u dovodnom kanalu (HE ČAKOVEC, 23. listopada 1985.)

1.3. Analiza rada agregata HE ČAKOVEC Treći dio: Rad kod izrazito sniženih razina vode u dovodnom kanalu (HE ČAKOVEC, studeni 1986.)

1.4. Izvještaj o rezultatima ispitivanja turbinskih i generatorskih zaštita i njihov utjecaj na slijedne programe – zaustavljanje u nuždi (HE ČAKOVEC, 28. siječnja 1986.)

1.5. Analiza rada električnih zaštita i zaustavljanje u nuždi cijevnog agregata (HE ČAKOVEC, 21. veljače 1986.)

1.6. Rekonstrukcija brtvenog sklopa na izlazu generatorskih sabirnica iz pristupnog okna (HE ČAKOVEC, 27. studenoga 1985.)

1.7. Usporedba proizvedene električne energije u HE ČAKOVEC i HE VARAŽDIN (HE ČAKOVEC, listopad 1985.; suautor)

1.8. Mjerenje i bilanciranje električne energije u HE ČAKOVEC (HE ČAKOVEC, siječanj 1988.)

1.9. Rad agregata HE ČAKOVEC na izolirani konzum – Priprema za ispitivanje (HE ČAKOVEC, 08. studenoga 1986.)

1.10. Rad agregata HE ČAKOVEC na izolirani konzum – Izvještaj o ispitivanju provedenom 16.studenoga 1986.  (INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU, 21.studenoga 1986.; suautori: M. Mehmedović, Z. Tonković, D. Mihalic)

1.11. Rad agregata HE VARAŽDIN na izolirani konzum – Priprema za ispitivanje (INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU, 16.11.1989.; suautori su dali samo podatke o shemama spajanja i mjernoj opremi)

1.12. Rad agregata HE VARAŽDIN na izolirani konzum – Izvještaj o ispitivanju provedenom 22. siječnja 1989. (INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU i ENERGETIKU, 1990.)

1.13. Upute za otočni rad HE VARAŽDIN, HE ČAKOVEC i HE DUBRAVA (HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Proizvodno područje dravskog sliva Varaždin, studeni 1991.)

1.14. Razni tehnički izvještaji Napomena Da bih izradio programe ispitivanja rada agregata na izolirani konzum, (točke 1.9., 1.11. i 1.13.), prethodno sam morao proučiti sljedeće: – radne karakteristike pojedinog agregata (posebno karakteristike regulacijskog i uzbudnog sustava), – konfiguraciju sustava, – karakteristike trafostanica, – karakteristike potrošača itd. i nakon toga sam predložio najpodesnije ispitne metode i osobno sam vodio ispitivanja. Ispitivanja iz t. 1.9. i 1.11. provedena su uspješno.

2. ZAJEDNIČKI RADOVI

2.1.  PRAVILNIK O UPRAVLJANJU HE ČAKOVEC – Upute za upravljanje agregatima, transformatorima, visokonaponskim postrojenjima, pomoćnom opremom itd. (HE ČAKOVEC, 1983.)

2.2. PRAVILNIK O ODRŽAVANJU HE ČAKOVEC – Opći dio: organizacija održavanja, nomenklatura građevina i postrojenja itd. – Stručni dio: popis i učestalost radova na građevinama i postrojenjima

2.3. Plan radova i troškova investicijskog održavanja (za svaku godinu)

2.4. Plan zamjena, rekonstrukcija i modernizacija (za svaku godinu)

2.5. Plan radova na remontu agregata (za svaku godinu, za svaki agregat)

2.6. Projektni zadatak za izradu projekta jedinstvenog poslovno-tehnološkog sustava u ELEKTROPRIVREDI ZAGREB (Zagreb, 15. prosinca 1987.; bio sam voditelj radne grupe)

2.7. Kriteriji za održavanje hidroelektrana u HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI – Broj radnika, troškovi održavanja (Zagreb, 1991.) Napomena: Navedene radove izradio sam zajedno s kolegama i suradnicima.

3. PRIJEVODI NA HRVATSKI

3.1. “Governor RAPID” – technical description (NEYRPIC) [Regulator RAPID – tehnički opis]

3.2. “Governor RAPID” – Test and trouble-shooting instructions (NEYRPIC, Notice No. 1195, November 14, 1980) [Regulator RAPID – Upute za ispitivanje i otklanjanje kvarova]

3.3. “Governor RAPID” – Checking of the electric circuits on test-rig (NEYRPIC, Notice No. 1249, June 1975) [Regulator RAPID – Ispitivanje električnih krugova na ispitnom stolu]

3.4. “Vannes aval des 2 groupes bulbes CENTRALE DE ČAKOVEC (NEYRPIC, Notice No. 449.641A, 24 Novembre 1978) [Nizvodni zatvarači dva cijevna agregata HE ČAKOVEC]

3.5. “Diagramme des Sequences de Fonctionnement d un Groupe – CENTRALE DE ČAKOVEC” (NEYRPIC, Notice No. 482.937 A, 28 Fevrier 1978) [Slijedni programi agregata HE ČAKOVEC]

3.6. “Liste des Securites de l Appareillage – CENTRALE DE ČAKOVEC” (NEYRPIC, Notice No. 482.936 E, 25 Novembre 1977) [Popis zaštita i električnih uređaja HE ČAKOVEC]

3.7. ONGE, G.A.St.; HARTY, F.R.; CLICK, J.E.: Start-up, Testing and Performance of the First Bulb-Type Hydroelectric Project in the U.S.A. (IEEE TRANSACTIONS, Vol.PAS-101, No. 6, June 1982, p.p. 1313-1321) [Pokretanje, ispitivanje i izvedba prve cijevne hidroelektrane u SAD-u]

Napomena: Članke iz t. 3.4., 3.5. i 3.6. preveo sam zajedno s gosp. S. MAČKOVIĆEM.

 

4. DRUGI RADOVI Od 1982. godine sudjelovao sam u rješavanju mnogih tehničkih problema koji su se pojavili u HE ČAKOVEC. Navest ću samo neke od njih:

4.1. Pregrijavanje ormara s generatorskim izvodima

4.2. Pregrijavanje u uljnom sustavu u slučaju greške hladnjaka ulja agregata

4.3. Zaštita od buke u strojarnici

4.4. Razvoj mjernih krugova

4.5. Kvar uzbudnog sustava generatora

4.6. Kvarovi na izolacijskom sustavu statorskog namota generatora

4.7. Procurivanje vode kroz betonske zidove i sanacija

4.8. Rekonstrukcija sustava upravljanja

5. OBJAVLJENI RADOVI

5.1. D. Vojković: Proračun struja kratkog spoja ispravljača u trofaznom mosnom spoju (INFORMATICA 74 – Bled, 4.1. str. 1-10)

5.2. B. Franković, Z. Petrinović, Z. Pletikapić, D. Vojković, S. Vučić: Small-scale hydroelectric power plants incorporated into low-head diversion-canal type hydroelectric power plants (Proceedings of the 2-nd Polish – Yugoslav Symposium, Begovo Razdolje, September 1986, pages 193-210) [Male hidroelektrane na kanalima s malim padom]

5.3. D. Vojković, D. Magić, Ž. Logarić, S. Bagić, B. Horvat: Nadzor, upravljanje i regulacija s nadređenog mjesta u HE ČAKOVEC (RADE KONČAR ZAGREB, 1987.)

5.4. D. Vojković, Z. Periša-Marinčić, V. Brentin, P. Marinčić: Tiristorski ispravljač za sušenje namota generatora (Peto međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima, Poreč, 1990.)

5.5. D. Vojković: Iskustva o radu cijevnih agregata u HE ČAKOVEC (Stručno savjetovanje “Poboljšanje eksploatacije hidroelektrana, Brijuni, 1989.)

6. NOVI RAD

6.1. V. Kovačić, D. Vojković: Analiza njihanja snage na agregatima HE DUBRAVA na temelju rezultata do sada provedenih mjerenja i izrađenih studija (ELIT d.o.o. Čakovec, srpanj 2013.,  rad je prezentiran 17.10.2013. predstavnicima HEP – PROIZVODNJA d.o.o., PP HE SJEVER Varaždin)