Poduzeće ELIT d.o.o. je osnovano 1992. godine s namjerom da pruža tehničku podršku industriji u smislu rekonstrukcije i modernizacije postojećih pogona, automatizacije novih pogona, te održavanja pogona i postrojenja (opskrba posebnim rezervnim dijelovima i uvođenje novina u organizaciju održavanja). To je bilo moguće zahvaljujući stečenom teoretskom i praktičnom iskustvu djelatnika. Od osnutka do danas, u suradnji s našim partnerima i korisnicima naših usluga, uspješno smo obavili niz poslova stručno tehničke prirode koji se odnose na studijske zadatke, stručne analize, energetske preglede elektroenergetskih postrojenja i elektromotornih pogona, izrade prijedloga za rekonstrukciju pogona, projektiranje rekonstrukcija i novih sustava, stručni nadzor, isporuku i ugradnju uređaja i specifičnih rezervnih dijelova itd. Imamo iskustva na primjeni uređaja za frekvencijsku regulaciju asinkronih elektromotora u pogonima dizalica, crpki i industrijskih strojeva, uređaja za usporeni zalet asinkronih elektromotora u pogonima crpki i ventilatora, te projektiranju novih i  dogradnji postojećih uređaja za kompenzaciju jalove snage u industrijskim pogonima s asinkronim elektromotorima, čak i  u pogonima s asinkronim generatorima. Specijalizirali smo se za izbor, primjenu i isporuku elektromagnetskih i drugih ventila za instalacije vode, zraka, plina, pare, agresivnih medija itd. Projektiramo i nadziremo izgradnju i rekonstrukcije obnovljivih izvora energije (male hidroelektrane, sunčane elektrane). Stalno razvijamo i proširujemo svoju djelatnost kako bismo uspješno rješavali potrebe korisnika naših usluga.