Sunčani generator se sastavlja od sunčanih modula koji se izrađuju u različitim tehnologijama kao što su: c-Si monokristalni silicij,  mc-Si multikristalni silicij, Cd/Te kadmijumtelurid, CIS bakar-indium-diselenid, a-Si amorfni silicij, a-Si/µc-Si mikroamorfni silicij. Izabiru se prema načinu ugradnje i kvaliteti.